27ef868543abf9c4e16439c1aeb8f0bd.jpg

Sen 1990 har jag utbildat mig genom flertalet kurser i keramik, skulptering, måleri i acryl och akvarell bl.a på ArtCollege/Folkuniversitetet, Göteborg. Sen 15 år tillbaka har jag min egen brännugn och har kunnat ägna mig åt keramiken så mycket tiden tillåtit. Hösten 2012 startade jag försäljning av mina skulpturer och sen hösten 2013 säljs de på Konsthantverksbutiken Lockfågeln i Grebbestad. Min första utställning hade jag på Lockfågeln sommaren 2014.

Med barnets förundran över de små detaljerna, det nästan osynliga men vackra.

Med barnets förundran över de små detaljerna, det nästan osynliga men vackra.

Mitt skapande har vuxit fram under många år som ett resultat av två för mig lustfyllda sysselsättningar – att forma i lera och att ströva längs stränderna och leta vackert formade stenar och drivved.